آخرین اخبار : 

مسابقه دومینو روز اول عیدنوروز

More »

مسابقه سازه های ماکارونی

More »

المپیاد نانو

More »

کتابخانه

More »

سمینار ترویجی توانا

More »

آموزش عملی با دستگاه ههای نانو

More »

مسابقه نجات تخم مرغ

More »

سمینار ترویجی توانا ( نانو)

More »

مسابقه دومینو

More »

مسابقه دومینو

More »

مسابقه علمی \\

More »

برگزیدگانهفدهمینجشنواره خوارزمی

More »

مسابقه علمی\\

More »

بازید مدیر آموزش و پرورش در هفته پژوهش

More »

 

بانک ایده ها

بانک ایده ها دانش آموزی

            بااستفاده مرکزیادگیری بر آن شدیم که از تجربیات و  ایده ها آنها دردومین سال متوالی جهت آشنایی بیشتر ،با ارائه ایده  ورشد شکوفایی وخلاقیت دانش آموزان این شهرستان استفاده نمائیم  انشاءالله در آینده ای نزدیک شاهد  ساخت و طراحی ...

ثبت ایده های نو

سا ل نو     ایده نو سال نو را با ایده نو آغاز کنیدآیا تا کنون در زندگی روزمره با مشکل ویا مساله ای برخورد کرده اید؟آیا برای حل این مساله راه حل ویا ایده ای ارایه نموده اید؟هر روز با دهها ...

مسابقه ایده دانش آموزی

                                                  بنام خالق دانایی ها پژوهشسرای دانش آموزی جابربن حیان جیرفت در(( سال جهاد اقتصادی)) در راستای شناسایی دانش آموزان صاحب ابتکارو خلاقیت و به منظور پشتیبانی از آنان  (( مسابقه بهترین ایده های دانش آموزی)) ( ایده ای برای ساخت ...