آخرین اخبار : 

مسابقه دومینو روز اول عیدنوروز

More »

مسابقه سازه های ماکارونی

More »

المپیاد نانو

More »

کتابخانه

More »

سمینار ترویجی توانا

More »

آموزش عملی با دستگاه ههای نانو

More »

مسابقه نجات تخم مرغ

More »

سمینار ترویجی توانا ( نانو)

More »

مسابقه دومینو

More »

مسابقه دومینو

More »

مسابقه علمی \\

More »

برگزیدگانهفدهمینجشنواره خوارزمی

More »

مسابقه علمی\\

More »

بازید مدیر آموزش و پرورش در هفته پژوهش

More »

 

بخشنامه

به کلیه مدارس شهر وروستا با اهداء سلام احتراما " به اطلاع کلیه مدیران محترم مدارس می رساند جهت رشد و شکوفایی دانش آموزان در عرصه های علمی وپژوهشی  مدیران محترم ترتیبی اتخاذ دهند تا در مراسم صبحگاه چگونگی انجمن های علمی ...

چگونگی تشکیل انجمن علمی و پژوهشی مدارس

به کلیه مدارس شهر وروستا با اهداء سلام احتراما " به اطلاع کلیه مدیران محترم مدارس می رساند جهت رشد و شکوفایی دانش آموزان در عرصه های علمی وپژوهشی  مدیران محترم ترتیبی اتخاذ دهند تا در مراسم صبحگاه چگونگی انجمن های علمی ...