آخرین اخبار : 

مسابقه دومینو روز اول عیدنوروز

More »

مسابقه سازه های ماکارونی

More »

المپیاد نانو

More »

کتابخانه

More »

سمینار ترویجی توانا

More »

آموزش عملی با دستگاه ههای نانو

More »

مسابقه نجات تخم مرغ

More »

سمینار ترویجی توانا ( نانو)

More »

مسابقه دومینو

More »

مسابقه دومینو

More »

مسابقه علمی \\

More »

برگزیدگانهفدهمینجشنواره خوارزمی

More »

مسابقه علمی\\

More »

بازید مدیر آموزش و پرورش در هفته پژوهش

More »

 

چگونگی اجرای بخش خلاقیت و نوآوری (گروه های شش گانه)پنجمین جشنواره­ نوجوان خوارزمی

به منظور پرورش خلاقیت و نوآوری، آشنایی و آگاهی بخشی دانش آموزان دوره اول آموزش متوسطه با شیوه های پژوهش و نوآوری و فرایند جشنواره جوان خوارزمی و زمینه سازی برای رشد کمی و کیفی حضور دانش آموزان در جشنواره جوان خوارزمی، پنجمین جشنواره نوجوان خوارزمی در گروه های شش گانه خلاقیت و نوآوری با توجه به مفاد زیر برگزار می گردد:

  1 ـ  ادارات کل آموزش و پرورش استان ها، پژوهش سراهای دانش آموزی و دانش آموزان دوره اول متوسطه می­توانند در سطح استانی، ضمن انجام مراحل مندرج در شیوه ­نامه­ جشنواره نوجوان خوارزمی دفتر دوره اول آموزش متوسطه، در گروه های شش گانه جشنواره که توسط دبیرخانه بخش جشنواره جوان خوارزمی انجام می گیرد، شرکت نمایند.

*** گروه های شش گانه جشنواره نوجوان خوارزمی:

الف) علوم زیستی، کشاورزی و پزشکی؛

ب) علوم پایه (فیزیک، شیمی، ریاضی)؛

ج) علوم فنی و مهندسی؛

د) پژوهش های علوم انسانی؛

هـ) آثار ادبی؛

و) آثار هنری.

۲- نمون ­برگ ­های ثبت نام و داوری گروه های مذکور در هفته اول بهمن ماه ۱۳۹۳ در این وب سایت قرار می گیرد. دانش آموزان پایه های هفتم و هشتم، از بهمن ماه تا پایان فروردین ۱۳۹۴ فرصت دارند در این بخش جشنواره شرکت نمایند. تمدید یا عدم تمدید زمان ثبت نام با رعایت مهلت معرفی طرح های برگزیده استانی به ستاد جشنواره جوان خوارزمی، در اختیار استان ها خواهد بود. (بخشنامه اجرای پنجمینجشنواره نوجوان خوارزمی ، به همراه بخشنامه هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی پس از مستندسازی متعاقباً به استان ها ارسال خواهد شد.)

  3- آثار اوّل تا سوم استان (حداکثر سه طرح در هر گروه علمی) در گروه های شش گانه علمی فوق (دارا بودن خلاقیت و نوآوری و کسب امتیاز حداقل ۱۷۰ از ۲۰۰ برابر نمون برگ های داوری مربوط) و تأیید دبیر جشنواره جوان خوارزمی استان، از سوی ستاد جشنواره مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.     

۴ ـ برای اطلاع از چگونگی ثبت نام در گروه های چهارگانه جشنواره دفتر دوره اول آموزش متوسطه ( پژوهش، فعالیت های آزمایشگاهی، دست سازه ها و زبان و ادبیات فارسی) با دفتر مذکور در سطح شهرستان/منطقه، استان و یا ستاد هماهنگی فرمایید.

۵ ـ ارائه طرح با مشارکت دانش آموزان پایه های های هفتم و هشتم در گروه های شش گانه فوق بلامانع است، ولیکن ارائه طرح با مشارکت دانش آموزان پایه ها و دوره های تحصیلی دیگر مجاز نمی باشد.

دبیرخانه جشنواره­ جوان خوارزمی

                                                          بخش دانش آموزی