آخرین اخبار : 

مسابقه دومینو روز اول عیدنوروز

More »

مسابقه سازه های ماکارونی

More »

المپیاد نانو

More »

کتابخانه

More »

سمینار ترویجی توانا

More »

آموزش عملی با دستگاه ههای نانو

More »

مسابقه نجات تخم مرغ

More »

سمینار ترویجی توانا ( نانو)

More »

مسابقه دومینو

More »

مسابقه دومینو

More »

مسابقه علمی \\

More »

برگزیدگانهفدهمینجشنواره خوارزمی

More »

مسابقه علمی\\

More »

بازید مدیر آموزش و پرورش در هفته پژوهش

More »

 

آموزش نرم افزارها

آموزش نرم‌افزارهای کاربردی

آموزش مجازی نرم افزارهایی مانند فتوشاپ،استودیو مکس،

 

آفیس و دیگر نرم افزارهای کاربردی تحت ویندوز به صورت تعاملی

متن کتاب‌های درسی
متن کامل PDF کتاب های درسی بر اساس دوره‌های تحصیلی