آخرین اخبار : 

مسابقه دومینو روز اول عیدنوروز

More »

مسابقه سازه های ماکارونی

More »

المپیاد نانو

More »

کتابخانه

More »

سمینار ترویجی توانا

More »

آموزش عملی با دستگاه ههای نانو

More »

مسابقه نجات تخم مرغ

More »

سمینار ترویجی توانا ( نانو)

More »

مسابقه دومینو

More »

مسابقه دومینو

More »

مسابقه علمی \\

More »

برگزیدگانهفدهمینجشنواره خوارزمی

More »

مسابقه علمی\\

More »

بازید مدیر آموزش و پرورش در هفته پژوهش

More »

 

سمینار نانو

به کلیه مدارس دوره اول و دوم متوسطه

موضوع: سمینار فناوری نانو

احتراماٌ به اطلاع کلیه مدیران محترم مدارس می رساند پژوهش سرای دانش آموزی جابربن حیان جیرفت در نظر دارد در مورخه شنبه ۲۰ آذرماه با اساتید برجسته باشگاه نانو، سمیناری تحت عنوان آشنایی بیشتر دانش آموزان سال نهم و دهم دوره اول و دوم و همکاران علوم پایه متوسطه  در بحث فناوری نانو  وهمچنین اجرای آزمایشات نانو،در سالن آزمایشگاه نانو پژوهش سرا برگزار نماید لذا مدیران محترم ترتیبی اتخاذ فرمایند تا در مراسم صبحگاه اطلاع رسانی نمایند وطی لیستی کتبا ٌ ۱۰ نفر از دانش آموزان علاقمند و ۵ نفر از دبیران علوم پایه تا تاریخ ۱۷ چهارشنبه به پژوهش سرا ارسال نمایند در ضمن همراهی با دانش آموزان با یک دبیر الزامیست .

زمان اجرای سمینار :

شنبه ۲۰ /۹ /۹۵         ساعت ۸ الی ۱۱ صبح                       دختران سال نهم و دهم

شنبه ۲۰/۹/۹۵           ساعت ۱۱الی ۲ بعدازظهر                  پسران سال نهم و دهم

شنبه ۲۰/۹/۹۵      ساعت ۳ لغایت ۶ بعد از ظهر              همکاران علوم پایه دوره اول و دوم متوسطه ( با اخذ گواهینامه