آخرین اخبار : 

مسابقه دومینو روز اول عیدنوروز

More »

مسابقه سازه های ماکارونی

More »

المپیاد نانو

More »

کتابخانه

More »

سمینار ترویجی توانا

More »

آموزش عملی با دستگاه ههای نانو

More »

مسابقه نجات تخم مرغ

More »

سمینار ترویجی توانا ( نانو)

More »

مسابقه دومینو

More »

مسابقه دومینو

More »

مسابقه علمی \\

More »

برگزیدگانهفدهمینجشنواره خوارزمی

More »

مسابقه علمی\\

More »

بازید مدیر آموزش و پرورش در هفته پژوهش

More »

 

Sticky: نتایج مسابقات دومینو

نتایج برترین های ششمین دوره  مسابقات  دومینو سال ۹۵ به شرح ذیل اعلام می گردد

۱-    تیم قهرمانان  دنیا                                سرگروه معین الدین مارزی

۲-   تیم  وحدت                                        سرگروه زهرا غلامعلی

۳-  تیم الگوریتم                                      سرگروه فاطمهامینی روش

۴-  تیم یک دلی                                      سرگروه ریحانه ناصری

۵-   تیم مستعدین علامه                              سرگروه علس سعیدی

۶-  تیم متفکران    95                              سرگروه محمدحسین ناصری

۷-  تیم بکس یونایتد                                 سرگروه زهرا اقتداری

۸-  تیم ۳۰۱MA                                     سرگروه امیرحسین احمدی

۹-