آخرین اخبار : 

مسابقه دومینو روز اول عیدنوروز

More »

مسابقه سازه های ماکارونی

More »

المپیاد نانو

More »

کتابخانه

More »

سمینار ترویجی توانا

More »

آموزش عملی با دستگاه ههای نانو

More »

مسابقه نجات تخم مرغ

More »

سمینار ترویجی توانا ( نانو)

More »

مسابقه دومینو

More »

مسابقه دومینو

More »

مسابقه علمی \\

More »

برگزیدگانهفدهمینجشنواره خوارزمی

More »

مسابقه علمی\\

More »

بازید مدیر آموزش و پرورش در هفته پژوهش

More »

 

نتایج پانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی شهرستان جیرفت

پانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی در سطح منطقه  در روزهای ۱۶ و ۱۷ اسفندماه ۹۵  در پژوهشسرای دانش آموزی جابربن حیان جیرفت برگزار گردید که پس از داوری نتایج به شرح زیر می باشد