آخرین اخبار : 

مسابقه دومینو روز اول عیدنوروز

More »

مسابقه سازه های ماکارونی

More »

المپیاد نانو

More »

کتابخانه

More »

سمینار ترویجی توانا

More »

آموزش عملی با دستگاه ههای نانو

More »

مسابقه نجات تخم مرغ

More »

سمینار ترویجی توانا ( نانو)

More »

مسابقه دومینو

More »

مسابقه دومینو

More »

مسابقه علمی \\

More »

برگزیدگانهفدهمینجشنواره خوارزمی

More »

مسابقه علمی\\

More »

بازید مدیر آموزش و پرورش در هفته پژوهش

More »

 

برگزاری کارگاه نانو در پژوهشسرای جابربن حیان جیرفت

کارگاه نانو در روز چهارشنبه ۲۴ آبان ماه ۹۶ در سه

وقت جداگانه برای دانش آموزان دختر، پسر و همکاران برگزار گردید. قابل ذکر است که این کارگاه با استقبال چشمگیر دانش آموزان مقطع متوسطه دوره دوم روبرو گردید.