آخرین اخبار : 

مسابقه دومینو روز اول عیدنوروز

More »

مسابقه سازه های ماکارونی

More »

المپیاد نانو

More »

کتابخانه

More »

سمینار ترویجی توانا

More »

آموزش عملی با دستگاه ههای نانو

More »

مسابقه نجات تخم مرغ

More »

سمینار ترویجی توانا ( نانو)

More »

مسابقه دومینو

More »

مسابقه دومینو

More »

مسابقه علمی \\

More »

برگزیدگانهفدهمینجشنواره خوارزمی

More »

مسابقه علمی\\

More »

بازید مدیر آموزش و پرورش در هفته پژوهش

More »

 

برگزاری مسابقات و برنامه های مختلف به مناسبت هفته پژوهش

به مناسبت هفته پژوهش مسابقات و برنامه های مختلف به شرح ذیل در پژوهشسرای جابربن حیان جیرفت برگزار گرید که با استقبال دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی مواجه گردید.
۱- از تاریخ شنبه ۹۶/۰۹/۱۸ الی ۹۶/۰۹/۲۳ کارگاه آشنایی با وسایل نانو فناوری در دونوبت صبح و بعدازظهر در تمام هفته
۲- شنبه ۲۵ آذرماه جشنواره ایده های برتر
۳- یکشنبه ۲۶ آذرماه مسابقه از کی بپرسم
۴- دوشنبه ۲۷ آذرماه کارگاه زیست پزشکی
۵- سه شنبه ۲۸ آذرماه سمینار زیست فناوری
۶- چهارشنبه ۲۹ آذرماه مسابقه برج روزنامه ای


۷- پنج شنبه ۳۰ آذرماه مسابقه سازه های ماکارونی