آخرین اخبار : 

مسابقه دومینو روز اول عیدنوروز

More »

مسابقه سازه های ماکارونی

More »

المپیاد نانو

More »

کتابخانه

More »

سمینار ترویجی توانا

More »

آموزش عملی با دستگاه ههای نانو

More »

مسابقه نجات تخم مرغ

More »

سمینار ترویجی توانا ( نانو)

More »

مسابقه دومینو

More »

مسابقه دومینو

More »

مسابقه علمی \\

More »

برگزیدگانهفدهمینجشنواره خوارزمی

More »

مسابقه علمی\\

More »

بازید مدیر آموزش و پرورش در هفته پژوهش

More »

 

نتایج شانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی مرحله منطقه ای

شانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی روز سه شنبه ۱۵ اسفندماه با حضور ده گروه از مدارس متوسطه دوره دوم نظری در پژوهشسرای جابربن حیان برگزار گردید. پس از انجام مراحل داوری نتایج به شرح ذیل اعلام گردید:
نتایج آز