آخرین اخبار : 

مسابقه دومینو روز اول عیدنوروز

More »

مسابقه سازه های ماکارونی

More »

المپیاد نانو

More »

کتابخانه

More »

سمینار ترویجی توانا

More »

آموزش عملی با دستگاه ههای نانو

More »

مسابقه نجات تخم مرغ

More »

سمینار ترویجی توانا ( نانو)

More »

مسابقه دومینو

More »

مسابقه دومینو

More »

مسابقه علمی \\

More »

برگزیدگانهفدهمینجشنواره خوارزمی

More »

مسابقه علمی\\

More »

بازید مدیر آموزش و پرورش در هفته پژوهش

More »

 

نتایج شانزدهمین دوره مسابقات آزمایشی مرحله قطبی

نتایج-آز-قطبی۹۷شانزدهمین دوره مسابقات آزمایشگاهی مرحله قطبی در تاریخ ۹۷/۰۱/۲۰ در پژوهشسرای جابربن حیان جیرفت برگزار گردید. لازم به ذکر است که این دوره از مسابقات با بازدید جناب آقای صباحی معاونت اداره کل آموزش و پرورش کرمان و همچنین مسئولین آموزش و پرورش جیرفت همراه بود. نتایج مسابقات مطابق با فایل پیوست می باشد.