آخرین اخبار : 

مسابقه دومینو روز اول عیدنوروز

More »

مسابقه سازه های ماکارونی

More »

المپیاد نانو

More »

کتابخانه

More »

سمینار ترویجی توانا

More »

آموزش عملی با دستگاه ههای نانو

More »

مسابقه نجات تخم مرغ

More »

سمینار ترویجی توانا ( نانو)

More »

مسابقه دومینو

More »

مسابقه دومینو

More »

مسابقه علمی \\

More »

برگزیدگانهفدهمینجشنواره خوارزمی

More »

مسابقه علمی\\

More »

بازید مدیر آموزش و پرورش در هفته پژوهش

More »

 

ثبت نام بیستمین جشنواره جوان خوارزمی

– ثبت نام در بخش دانش آموزی بیستمین جشنواره جوان خوارزمی ادامه دارد.

– ثبت نام در بخش دانش آموزی بیستمین جشنواره به صورت دستی و با تکمیل فرم های شماره (۱) و (۲) ثبت نام و تحویل آن به دبیرخانه جشنواره جوان خوارزمی (پژوهش سرای دانش آموزی یا اداره آموزش و پرورش منطقه) «همراه با مدارک و مستندات خواسته شده در اطلاعیه های ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ و ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ سایت» می باشد. توجه دقیق به تمام مفاد اطلاعیه های فوق و تکمیل دقیق فرم های ثبت نام ضروری است.

– با توجه به اینکه در مرحله کشوری، فقط «فایل طرح ها» به اضافه «اصل فرم های ثبت نام» دریافت خواهد شد، دانش آموزان و هنرجویان عزیز، تصویر همه مدارک و مستندات طرح را در CD یا DVD ذخیره نموده و در داخل پرونده قرار دهند.

– تعیین مهلت ثبت نام با رعایت جدول زمان بندی استان، بر عهده اداره آموزش و پرورش شهرستان/منطقه یا پژوهش سرای آموزشی محل ثبت نام شرکت کنندگان است.

– شیوه نامه اجرایی بخش دانش آموزی جشنواره در حال تدوین است که پس از مستندسازی به استان ها ابلاغ خواهد شد.

– استان ها می توانند دبیر جشنواره، مسئول امور اجرایی و مسئول هیأت داوران بیستمین جشنواره را با ارائه حکم کارگزینی به ستاد جشنواره جوان خوارزمی معرفی نمایند.

اداره برنامه ریزی و امور اجرایی

جشنواره جوان خوارزمی

بخش دانش آموزی